Loenermark

[vls_gf_album id=”20″]

Een zeer aantrekkelijk Veluws landschap met uitgestrekte bossen en golvende heidevelden. Er leven edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen. Centraal in het gebied staat een schaapskooi.
Beheer
Op de Loenermark wordt de huidige ruimtelijke variatie van heide en bos in stand gehouden. In het bos streven we naar meer natuurlijkheid. In bepaalde bosreservaten wordt helemaal geen beheer meer gevoerd. Hier krijgen natuurlijke processen de ruimte. In andere delen met vooral eenvormig (naald)bos wordt actief beheer gevoerd om meer variatie te krijgen. De heide wordt onderhouden door de schaapskudde. Ook wordt er gemaaid en kleinschalig geplagd, het maaisel wordt afgevoerd. De heide blijft zo open en de bodem blijft schraal. Dat komt zeldzame plantensoorten ten goede.

Translate »